top of page

- VI FÖRBÄTTAR VÄRLDEN LITE VARJE DAG -

text_circulenterna.png

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och events för ökad kännedom och ökad kunskapsnivå om en mer hållbar livsstil, socialt företagande, cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Vi har licens för att arrangera workshops och konferenser med brädspelet Circula, där vi erbjuder företag, föreningar, skolor och organisationer inspiration, introduktion och att befästa praktiska kunskaper kring cirkulär ekonomi.


I kombination med föreläsningar kan vi erbjuda praktiska workshops som skapar förutsättningar för ökad förståelse och ökad vilja att utveckla, ställa om och skapa hållbara cirkulära flöden och affärsmodeller i samhället och för företagare. Tillsammans sonderar vi terrängen, kartlägger tillgångar och kompetens och utvecklar cirkulära koncept och affärer utifrån befintliga resurser.

cirkel_ormbunke.png

Cirkulenterna drivs av Anna Bergström och Ingela Ljung, båda med lång erfarenhet av att arbeta med både människor och hållbarhet.

Ambitionen om att rädda världen lite grann förde oss samman och blev drivkraften för att starta upp Cirkulenterna!

anna.png
anna_text_vit.png

ANNA BERGSTRÖM: ÅTERBRUKSKONSULT
 

ingela_text.png
ingela.png

LJUNG KONCEPTUTVECKLING

 

bottom of page