top of page

- VI FÖRBÄTTAR VÄRLDEN LITE VARJE DAG -

text_circulenterna.png

Här på Gamla Residenset i Nyköping arrangerar vi workshops, konferenser och events för ökad kännedom och ökad kunskapsnivå om en mer hållbar livsstil, socialt företagande, cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Vi har licens för att arrangera workshops och konferenser med brädspelet Circula, där vi erbjuder företag, föreningar, skolor och organisationer inspiration, introduktion och att befästa praktiska kunskaper kring cirkulär ekonomi.


I kombination med spelet, föreläsningar och möjligheten att erbjuda praktiska workshops i våra verkstäder skapar vi förutsättningar för ökad förståelse och ökad vilja att utveckla, ställa om och skapa hållbara cirkulära flöden och affärsmodeller i samhället och för företagare. Tillsammans sonderar vi terrängen, kartlägger tillgångar och kompetens och utvecklar cirkulära koncept och affärer utifrån befintliga resurser.

ull Garn

ÅTERBRUK

I våra verkstäder designas och produceras nya produkter av material som skänkts från andra verksamheter eller privatpersoner; saker, kläder, möbler och prylar som någon tröttnat på eller som var tänkt att slängas. Vi kallar det återbruk.

HÅLLBAR ÅTERVÄXT

De som arbetar i våra verkstäder och operativt i konferensverksamheten är människor som behöver utreda sin arbetsförmåga eller har varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid, som kan behöva arbetsträning eller språkträning.
Vi kallar det hållbar återväxt.

läder verkstad
cirkel_ormbunke.png

Cirkulenterna drivs av Anna Bergström och Ingela Ljung på Gamla Residenset i Nyköping, båda med lång erfarenhet av att arbeta med både människor och hållbarhet.

Ambitionen om att rädda världen lite grann förde oss samman och blev drivkraften för att starta upp en verksamhet där vi tar tillvara befintliga resurser för utveckling av nya!

anna.png
anna_text_vit.png

ANNA BERGSTRÖM: ÅTERBRUKSKONSULT
 

ingela_text.png
ingela.png

LJUNG KONCEPTUTVECKLING

 

bottom of page